Fuktspärr för vägg

Kanske är det dags att se över husets ventilation om det börjar att lukta lite instängt när du kommer hem. När det gäller fukt är det alltid bättre att förebygga än att stå sitt kast och därefter fuktspärra. Det kan bli en hel del skador som kan vara svåra att reparera i efterhand när det gäller fukt. Mögel är inte att leka med! En fuktspärr för vägg säkrar huset mot fukt, mögel och röta i konstruktionen men inte bara det utan det håller kvar värmen inne i huset också. I nyare hus finns inte längre någon naturlig ventilation som fanns förr och därmed är risken för fuktskador som till exempel mögel mycket större i välisolerade hus.

Fuktspärrar för i tiden

Innan vi kom på att vi skulle ”plasta in” våra hus för att försöka hålla det torrt så hade man en naturlig fuktspärr och ventilation. Då kunde de oisolerade väggarna suga till sig en del av fukten medan alla otäta fönster och dörrar tjänade som en naturlig del av ventilationen. Det hade så klart sina för- och nackdelar då det kunde bli dragit och kallt inne i huset till skillnad mot våra moderna hus där vi inte vill släppa in någon luft helst. Med tiden kom vi på att det gick att smacka på isolering i ytterväggarna för att hålla luften ute. Då var men tvungen att börja skydda alla delar som innehöll organiskt material. Det vanligaste var material av trä. Detta var tvunget att skyddas mot fukt med hjälp av fuktspärrar.

Viktigt med fuktspärrar!

Om du tänker efter hur mycket fukt som alstras i ett hus från insidan så kommer du nog att förstå varför det behövs fuktspärrar och att ventilationen är jätteviktig. Varje gång du steker något på spisen bildas ånga, varje gång du öppnar den varma ugnen eller duschar bildas varm ånga som är fukt. Då förstår du nog vikten av fuktspärrar!